PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Spotkali się Państwo z nieterminowymi kontrahentami?


Ta propozycja jest właśnie dla Państwa ! Terminowe wpłaty należności od kontrahentów stanowią podstawę utrzymania płynności finansowej każdego przedsiębiorstwa. Skutecznym wsparciem dla przedsiębiorcy w motywowaniu klientów do dotrzymywania ich zobowiązań jest Pieczęć Prewencyjna Kancelarii Radcy Prawnego Karoliny Gawlik.


To narzędzie, które pomaga zdyscyplinować nierzetelnych kontrahentów, pozwala zapobiec powstawaniu zadłużenia wobec Państwa i tym samym przekłada się na terminowe zapłaty należności. Pieczęć prewencyjna stanowi czytelny komunikat dla odbiorców faktur, iż współpracują Państwo z profesjonalną Kancelarią Radcy Prawnego oraz ostrzeżenie przed konsekwencjami zaległości w płatnościach. Pieczęć przyciąga wzrok, przez co zapada w pamięć i skłania do większej uwagi odnośnie dotrzymania terminu należności.

Pieczęć może być umieszczona na wystawianych przez firmę fakturach, wezwaniach do zapłaty, notach odsetkowych, potwierdzeniach sald i innych dokumentach informujących o stanie rozliczeń kontrahenta z przedsiębiorcą.

Koszt korzystania z pieczęci jest każdorazowo uzgadniany z Klientem. W trakcie trwania umowy o pieczęć prewencyjną gwarantuję swoim Klientom preferencyjne warunki finansowe prowadzenia ewentualnego postępowania windykacyjnego.