KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym
szeroki zakres usług, w który wchodzi m.in.


Doradztwo prawne oraz sporządzanie pism w takich sprawach jak:

Prawo Cywilne


Zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, śmierci osób najbliższych itp.

Zaniżone odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania z OC rolnika

Sprawy konsumenckie – sporządzanie reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i innych oświadczeń

Pomoc w przypadku egzekucji komorniczej

Analiza i opiniowanie umów

Sprawy dotyczące testamentów, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku


Prawo rodzinne i opiekuńcze


Sprawy rozwodowe
Separacje
Podział majątku wspólnego
Sprawy alimentacyjne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS m.in. sprawach rent i emerytur, sprawach nie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu

Uzyskanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Podział majątku wspólnego

Kwestia przywrócenia do pracy

Prawo administracyjne


Sporządzanie odwołań od decyzji (postanowień) organów administracji publicznej

Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja przed tymi sądamiZastępstwo procesowe


Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej


Reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających


Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi


Pozasądowe rozwiązywanie sporów
– mediacja


Kancelaria oferuje prowadzenie posiedzeń mediacyjnych pomiędzy osobami pozostającymi ze sobą w sporze, w celu rozwiązania sporu w sposób szybszy i tańszy niż na drodze sądowej