KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym
szeroki zakres usług, w który wchodzi m.in.


Doradztwo prawne oraz sporządzanie pism w takich sprawach jak:

Prawo Cywilne


Zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, śmierci osób najbliższych itp.

Zaniżone odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania z OC rolnika

Odszkodowania majątkowe

Sprawy konsumenckie – sporządzanie reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od umowy i innych oświadczeń

Pomoc w przypadku egzekucji komorniczej

Analiza i opiniowanie umów

Sprawy dotyczące testamentów, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku


Prawo rodzinne i opiekuńcze


Sprawy rozwodowe
Separacje
Podział majątku wspólnego
Sprawy alimentacyjne( zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
Kontakty z dziećmi
Zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS m.in. w sprawach rent i emerytur, sprawach nie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu

Uzyskanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, za wypadek przy pracy

Kwestia przywrócenia do pracy

Prawo administracyjne


Sporządzanie odwołań od decyzji (postanowień) organów administracji publicznej

Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentacja przed tymi sądamiZastępstwo procesowe


Reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej


Reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających


Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami polubownymi


Pozasądowe rozwiązywanie sporów
– mediacja


Kancelaria oferuje prowadzenie posiedzeń mediacyjnych pomiędzy osobami pozostającymi ze sobą w sporze, w celu rozwiązania sporu w sposób szybszy i tańszy niż na drodze sądowej