E-PORADY

Kancelaria oferuje również swoim klientom możliwość zasięgania porad prawnych przez Internet


Za pośrednictwem Internetu Klient może zlecić przygotowanie m.in.: opinii prawnej, pisma procesowego czy umowy. Procedura uzyskania porady prawnej w powyższy sposób wygląda następująco:


Klient przesyła na adres internetowy Kancelarii: kancelaria@radcagawlik.pl pytanie dotyczące sprawy lub sporządzenia projektu pisma, umowy, itp.,

Kancelaria wycenia zlecenie i informuje Klienta o wysokości wynagrodzenia

Jeżeli Klient zaakceptuje wynagrodzenie zaproponowane przez Kancelarię oraz przeleje ustalone wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii to będzie to oznaczało zlecenie Kancelarii przez Klienta przygotowania opinii, pisma, umowy, itp.,

Kancelaria przekazuje Klientowi zamówione zlecenie w terminie uzgodnionym z Klientem.